Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Położone w pobliżu zamku w Szczytnie, małe osiedle Korpele w 1684 r. stało się siedzibą urzędu nadleśniczego, do którego należały lasy książęce rozciągające się na dużym obszarze wokół zamku. Jest to oficjalnie podana data powstania urzędu, niektóre dokumenty historyczne sugerują, że powstał on ponad wiek wcześniej.

Od najdawniejszych czasów tereny Nadleśnictwa Korpele wchodziły w skład wielkich puszcz na pograniczu państwa polskiego i terenów staropruskich; później państwa krzyżackiego, Prus Książęcych i Królestwa Pruskiego. Pozostałości pierwszych puszcz to obecne Lasy Napiwodzko – Ramuckie, Puszcza Piska i Puszcza Myszyniecka (Kurpiowska). W XVIII wieku od czasów powstania Królestwa Pruskiego lasy te nazwano Królewskimi Lasami Korpelskimi. Pierwotnie puszcze zastąpione zostały monokulturami sosnowymi i świerkowymi wprowadzanymi również na siedliskach właściwych dla dębu i buka.

W 1945 r. z byłych poniemieckich lasów państwowych Nadleśnictwa Corpellen, majątków ziemskich Maszewo, Trelkowo i Targowo oraz większych kompleksów lasów chłopskich utworzono samodzielną jednostkę administracyjną Nadleśnictwo Korpele. Do nadleśnictwa w 1954 r. włączono lasy miejskie Szczytna, a w 1958 r. przyłączono Nadleśnictwo Kukłanka (obecnie leśnictwo Kulka), oraz grunty przejęte z PFZ. W latach 1973 – 1990 teren nadleśnictwa wchodził w skład Nadleśnictwa Szczytno jako oddzielny obręb Korpele. W obecnych granicach administracyjnych nadleśnictwo funkcjonuje od 1 lipca 1991 roku.