Wydawca treści Wydawca treści

HODOWLA

Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się sposobami odnawiania i pielęgnowania drzew oraz siedlisk leśnych a także metodami przebudowy drzewostanów, zalesiania gruntów nieleśnych czy produkcji materiału sadzeniowego.

Hodowla lasu – zakładanie upraw na gruntach leśnych jak i nieleśnych oraz ich późniejsza pielęgnacja (niszczenie chwastów, dosadzanie poprawek, prowadzenie czyszczeń)

Co roku w Nadleśnictwie Korpele zakładanych jest średnio 70 hektarów upraw.

Coraz częściej wykorzystuje się także naturalne odnowienie lasu, szczególnie sosny, brzozy, świerka i buka.