Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

Gospodarka łowiecka prowadzona jest w Nadleśnictwie Korpele na 7 wydzierżawionych obwodach o powierzchni ogólnej 47084 ha w tym powierzchni leśnej 15786 ha (33,5 %). Obwody łowieckie znajdują się w Rejonie Hodowlanym Nr 4 (Szczytno).

 

W Nadleśnictwie Korpele nie ma wyłączonych obwodów łowieckich.

 

W związku ze specyficznym położeniem Nadleśnictwa Korpele, na skraj dwóch wielkich kompleksów leśnych (Puszcza Piska i Lasy Napiwodzko-Ramuckie), okresowo obserwowane są duże stany jeleni. Konsekwencją bytności jeleniowatych są dotkliwe szkody w uprawach i młodnikach.

Nadleśnictwo na bieżąco monitoruje stopień realizacji planu odstrzału w trakcie trwania sezonu (spotkania na początku grudnia z udziałem przedstawicieli zarządu kół oraz Łowczego Rejonowego). W przypadku trudności ze zrealizowaniem odstrzału, bądź wyższych stanów zwierzyny w poszczególnych obwodach, nadleśnictwo koryguje plan odstrzału między obwodami.

W ostatnich latach koła łowieckie aktywnie włączyły się w ograniczanie szkód w lasach poprzez poprawianie warunków bytowania zwierzyny. Efektem tej współpracy są m.in.: poletka ogryzowo-pędowe, uprawy topinamburowe, oraz wykaszanie łąk śródleśnych. Poletka ogryzowo-pędowe zakładane są w miejscach gdzie krzyżują się ciągi zwierzyny płowej migrującej w poszukiwaniu pożywienia. Poletka te w odróżnieniu od upraw rolnych są trwałe i mogą być użytkowane przez wiele lat. Nadleśnictwo preferuje ten sposób poprawiania warunków bytowania zwierzyny w obwodach łowieckich.

Powierzchnia i struktura poletek łowieckich na terenie wydzierżawionych obwodów łowieckich, przedstawia się następująco:

Poletka łowieckie

 

42,3 ha

 

Pasy zaporowe

 

16,3 km

 

Zagospodarowane łąki śródleśne

15,00 ha

 

 

Lokalizowanie nowych i użytkowanie już istniejących poletek łowieckich jest determinowane potrzebami dzierżawców oraz nadleśnictwa.

Pasy zaporowe, poletka żerowe są uprawiane w pobliżu miejsc występowania największych szkód w uprawach rolnych.

 

Łowiska na terenie nadleśnictwa charakteryzuje bogactwo fauny a także różnorodność siedlisk, co sprawia, że polowania są bardzo atrakcyjne dla myśliwych. Myśliwi pozyskują corocznie medalowe parostki rogaczy oraz wieńce jeleni byków, które są oceniane i wyceniane na ocenie w nadleśnictwie. Po ocenie organizowane jest spotkanie Zarządów Kół Łowieckich z Nadleśniczym przy aktywnym udziale Łowczego Rejonowego, na którym omawiany jest sezon miniony oraz przyszły.