Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwo Korpele

Nadleśnictwo Korpele położone jest w województwie warmińsko-mazurskim w dwóch powiatach – szczycieńskim i olsztyńskim, na północ od miasta Szczytno. Nadleśnictwo zajmuje powierzchnię 14 683,68 ha, teren administracyjny w dużym stopniu wypełniają liczne jeziora.

Nadleśnictwo Korpele wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (33 nadleśnictwa). Położone jest w północno – wschodniej części kraju.

W skład zasięgu terytorialnego nadleśnictwo wchodzą: przeważająca część gminy Dźwierzuty, część gminy Szczytno, Pasym, Jedwabno, część miasta Szczytno oraz niewielkie fragmenty gmin Świętajno i Biskupiec. Nadleśnictwo Korpele wraz z okolicznymi gminami wchodzi w skład obszaru zwanego Zielonymi Płucami Polski.

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje tj.: funkcje ekologiczne (ochronne), które mają wpływ na regulację obiegu wody w przyrodzie oraz ochronę gleb przed erozją, funkcje produkcyjne (gospodarcze), produkcja surowca drzewnego, funkcje społeczne tworząc sprzyjające warunki zdrowotne, rekreacyjne, a także wzbogacając lokalny rynek pracy.