Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego sprzedaż detaliczna surowca drzewnego prowadzona jest w leśnictwach w każdą środę w godzinach od 700-1000

W uzasadnionych przypadkach sprzedaż może być prowadzona w pozostałe dni tygodnia. Wszystkie punkty sprzedaży detalicznej wyposażone są w kasy fiskalne, a sprzedaż prowadzona jest w formie przedpłat (za gotówkę) oraz jest możliwość płacenia kartą płatniczą w kasie nadleśnictwa oraz w leśnictwach wymienionych w załączniku poniżej.

Kupujący otrzymuje oryginał paragonu fiskalnego  bądź na żądanie fakturę VAT, która jest wydawana tylko w biurze nadleśnictwa.

Obowiązujący cennik na drewno znajduje się poniżej.