Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo Korpele jest jednostką wysokotowarową i pomimo małej powierzchni leśnej , średnioroczny etat cięć , oscyluje w granicach 80 000 metrów sześciennych. Etat użytków rębnych wynosi 360110 m3/rok , użytków przedrębnych 31881 m3/rok. Procentowy udział użytków przygodnych w rocznym etacie masowym wynosi 15 % . Przeciętna zasobność na 1 ha wynosi 276 m3, przeciętny wiek drzewostanów 60 lat , zaś przeciętny przyrost drzewostanów na 1 ha 4,56 m3.

Prace pozyskaniowe na terenie Nadleśnictwa Korpele są całkowicie sprywatyzowane. Zakłady Usług Leśnych są wyposażone w specjalistyczny sprzęt do pozyskania i zrywki drewna. Przedsiębiorcy leśni posiadają  w stu procentach w przyczepy samozaładowcze , przeznaczone do zrywki i podwozu drewna stosowego, oraz drewna wielkowymiarowego w formie kłód .

Przeważającą metodą pozyskania jest metoda sortymentowa, która pozwala na skrupulatną ocenę i precyzyjną manipulację surowca drzewnego .