Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronione

Na terenie nadleśnictwa znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu

Rozporządzeniem Nr 21 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 roku na terenie Nadleśnictwa Korpele określone zostały trzy obszary chronionego krajobrazu:

  • 39 -Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego,
  • 40 -Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej.
  • 47 - Spychowski Obszar Chronionego Krajobrazu