Rezerwaty przyrody

W Nadleśnictwie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Kulka i Sołtysek

Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie nadleśnictwa znajdują się trzy obszary chronionego krajobrazu

Monitoring przyrodniczy

Nadleśnictwo Korpele prowadzi regularny monitoring wybranych elementów przyrody w celu uniknięcia działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów leśnych.