Wydawca treści Wydawca treści

REZERWATY PRZYRODY

W Nadleśnictwie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Kulka i Sołtysek

 

Rezerwat częściowy, florystyczny „Kulka"  

 Utworzony został w 1955 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego ze stanowiskami flory pontyjskiej i roślin chronionych. Omawiany rezerwat znajduje się w Gminie Dźwierzuty około 1 km od wsi Orżyny. Ciągnie się on wąskim pasem szerokości 20-30 m i długości około 2500 m wzdłuż wschodniego brzegu rynnowego jeziora Łęsk w leśnictwie Kulka. Usytuowany na wysokim brzegu jeziora rezerwat porasta w większości las dębowo–grabowy oraz fragmentem bór mieszany. Powierzchnia rezerwatu obecnie wynosi 12,20 ha

Rezerwat częściowy, torfowiskowy „Sołtysek"

        Utworzony został w 1969 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska modrzewnicy północnej (rozmarynka). Ten reliktowy gatunek w Polsce występuje zaledwie w 6 miejscach, a na Warmii i Mazurach stwierdzono na 2 stanowiskach. Omawiany rezerwat położony jest na terenie Gminy Pasym w odległości około 2 km na zachód od wsi Grom. Wchodzi on w skład leśnictwa Jęczniki. W 2016 roku Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2016 r. zwiększona została powierzchnia rezerwatu "Sołtysek" z  9,87 ha na 35,77 ha.